Zo gaan wij met jouw gegevens om

Privacy bij Osteomotion

‘Osteomotion zorgt voor jou, maar ook voor jouw gegevens, zoals het hoort’
WGBO en AVG

Privacy Osteomotion

Wij houden ter ondersteuning van de kwaliteit van onze behandelingen een elektronisch patiëntendossier bij. Dit gebeurt vanwege de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) die zorgverleners verplicht om een medisch dossier bij te houden. Hierin staan jouw persoonlijke administratieve gegevens en je medische gegevens welke worden uitgevraagd tijdens de intake en bij de behandelingen. Op de registratie van deze gegevens is de algemene verordering van gegevensbescherming (AVG) van toepassing welke bij wet geregeld is per 25 mei 2018. Deze bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben en het inzagerecht van de patiënt. 

Uiteraard gaat Osteomotion zorgvuldig met je gegevens, daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistraties een aantal regels vastgelegd in een privacy-regelement. 

Osteomotion voldoet aan de huidige wet- en regelgeving betreffende elektronische informatieverstrekking naar derden. Een beperkt aantal personen hebben toegang tot je gegevens. Dit zijn waarnemende osteopaten die in geval van ziekte of langdurige uitval de behandelingen overnemen. Hierbij is het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en de waarnemer inzicht heeft in het klachtenbeeld en de gegeven behandelingen om jou de best mogelijke behandeling te kunnen blijven garanderen. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en jij hebt altijd het recht om je eigen dossier in te zien wanneer je dit wilt.  

Alleen zaken die te maken hebben met de behandelingen worden vastgelegd in het dossier en wanneer je dit wenst heb je het recht om je dossier te laten verwijderen/wissen uit ons registratiesysteem. 

Osteomotion legt het medisch dossier vast in het softwareprogramma Crossuite welke goed is beveiligd met een twee-factor authentificatie.  

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, zonder dat daar door de cliënt toestemming voor is gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.